Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor voor cliënten die er terecht kunnen met hun verhaal, klacht of overige onvrede. De vertrouwenspersoon luistert het verhaal van de cliënt aan en bespreekt of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft. Het doel van de inzet van de vertrouwenspersoon is herstel van de relatie met de zorgverlener en het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is. Mocht een cliënt vanuit het oogpunt van partijdigheid behoefte hebben om zijn/haar verhaal aan een onafhankelijk persoon voor te leggen, dan kan er een beroep worden gedaan op Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich dan in om jouw belangen te vertegenwoordigen.