Privacy Statement Spokedam

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Spokedam In deze verklaring lees je hoe wij omgaan
met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Spokedam voldoet
aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te
beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou
te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Spokedam
verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat
je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Spokedam te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekken van informatie.

Artikel 3: Minderjarigen

Spokedam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn
dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders
aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij
deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure
Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de
hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor
gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen
zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld
verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de
statusbalk van je browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden
hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van
onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen
aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzienen veranderen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis
van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de
gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beƫindigd. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om
een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Spokedam reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw
verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Spokedam verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden
bekendgemaakt op deze pagina.