Klachtenregeling

De medewerkers van Spokedam zetten zich elke dag in om iedereen goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is. Je kunt je klacht mondeling of schriftelijk voorleggen aan je begeleider of aan een leidinggevende van Spokedam. Indien je twijfelt aan de onafhankelijkheid bij de afwikkeling van je klacht, dan kun je deze bespreken met een vertrouwenspersoon van Spokedam. Is volgens jou hiermee de onafhankelijkheid nog steeds niet gewaarborgd, dan kun je een beroep doen op een onafhankelijk klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg waarbij Spokedam is aangesloten. Wat Klachtenportaal Zorg allemaal voor je kan betekenen kun je lezen op www.klachtenportaalzorg.nl.